Menu

Hall of Fame

Hall of Fame

Matchplay clubkampioen | Strokeplay clubkampioenMaandbekers strokeplay en stableford |
Hole in One


Historie: Maandbekers A, B en CSenioren Matchplaykampioen | Senioren Strokeplaykampioen |
American strokeplay kampioen | Seniorenkampioen | Midden-Brabantbeker

Matchplay Clubkampioen

 

Heren

Dames

2003 W. Swinkels W. Langelaar
2004 B. Slijp sr. W. Langelaar
 2005  B. Slijp sr. W. Langelaar
 2006  C. Swagemakers K. Geraerts
 2007  A. Vugts L. Timmerman
  2008   S. v. Daal A. Stolk
 2009  B. Slijp jr. E. Rasenberg
 2010  A. Leigh N. Nikolova 
 2011  T. Beelen  A. Stolk
2012 H. van Dijck N. Nikolova
2013 F. Werst A. Stolk
2014 E. Eijwoudt L. Timmerman
2015 A. Leigh L. Timmerman
2016 E. Eijwoudt L. Timmerman
2017 B. Oxley A. Stolk
2018 F. Werst   N. Nikolova
2019 T. Beelen L. Timmerman

 top

Strokeplay Clubkampioen

 

Heren

Dames

2003 F. Geraerts W. Langelaar
2004 J. v. Zandvoort Ch. Swinkels
 2005  D. Morrison W. Langelaar
 2006  J. v. Zandvoort
W. Langelaar
 2007  F. Geraerts L. v. Gerven
  2008   D. Morrison L. v. Gerven
 2009  B. Slijp sr. L. Timmerman
 2010  B. Slijp jr. N. Nikolova 
 2011  A. Vugts A. Stolk  
2012 T. Beelen N. Nikolova  
2013 F. Werst L. Timmerman
2014 J. Dimmers N. Nikolova
2015 J. Dimmers A. Stolk  
2016 J. Dimmers A. Stolk 
2017 F. Voermans L. Timmerman
2018 J.P. Hak A. Stolk
2019 J. Michels  

top

Maandbekers Strokeplay A en B

  A B
2018 P. v. Oosterhout -
2019 H. Hermans S. v. Oudenhoven

 top

Maandbeker Stableford

2018 R. Hermans
2019 H. Hermans

top

Hole in One

Koosje Geraerts hole 4 06-05-2003
Theo Winters hole 4 11-05-2003 
 Harry v.d. Hout hole 7 15-06-2003
 Bert v. Gerven hole 7 23-04-2005
 Loek Groels hole 15 06-04-2006
Chris v. Gorp hole 4 02-09-2006 
  Hans v. Beeck hole 4 15-09-2006
 Pieter Konings hole 4 15-09-2008
 Clem Snoeck hole 4 10-10-2008
Arie Mols hole 15 31-07-2009
Liesbeth v. Bommel hole 15 10-06-2010 
Huub Reekers hole 4 24-08-2013
Harry LaValette hole 15 30-08-2013
Henk Janssens hole 7 31-01-2014
Corrie Verhoeven hole 4 09-07-2015
Coen de Kort hole 4 11-09-2016
Hetty v.d. Zwan hole 4 20-10-2016
Harrie v.d. Vegt hole 4 02-06-2017
Cor Bon hole 4 08-06-2017
Jan Dimmers hole 4 06-07-2018
Robbert Odijk hole 4 24-10-2018
H.v. Esch hole 15 24-10-2019

top

Historie

 

Maandbekers A, B en C

   A B C
2002 W. Swinkels A. Stolk  
2003 A. Vugts L. v. Gerven  
2004 R. v. Geffen J. Brouwers F. Verhoeven
2005 W. Swinkels S. Bijvoet  J. Aerts 
2006 L. v.Gerven/B. Slijp sr.  P. Bijvoet/J. v. Oijen P. de Boer
2007 J. Eijsbouts M. Rietveld P. Reijnders
2008 E. v.d. Werff J. Lemmens E. v. Ierland
2009  E. v.d. Werff  N. v.d. Put B. v.d. Zwan
2010 J. Dimmers W. Paymans F. Vrins 
2011 E. Rasenberg M. Krocké J. Wolfs
2012 A. Vugts K. Heimeriks J. Wolfs
2013 J. Dimmers  B. Hampsink  J. de Man
2014 K. de Jong B. Oxley H. v.d. Zwan
2015 B. Oxley R. Schreurs R. van Loon
2016 J. Beelen C. de Kort CH. Duffeleer
2017 H. v. Hoppe T. v. Ooyen P. Oosterhout

top

Senioren Matchplaykampioen 

 

Heren

Dames

2003 J. Wouters H. Winters
2004 C. Swagemakers H. Winters
 2005  J. v. Zandvoort A. Stolk
 2006  C. Swagemakers L. v. Gerven
 2007  J. Heitzer A. Stolk
  2008   C. Swagemakers A. Stolk
 2009  W. Swinkels A. Stolk
 2010  J. Eijsbouts L. v. Gerven
 2011  A. Vugts N. Nikolova  
2012 B. v. Gerven A. Stolk
2013 W. Swinkels niet gespeeld
2014 A. Vugts  niet gespeeld

top

Senioren Strokeplaykampioen

 

Heren

Dames

2002 J. Remmen H. Winters
2003 N. Cox W. Langelaar
2004 J. Remmen W. Langelaar
 2005  T. Knapen L. v. Gerven
 2006  J. v. Zandvoort A. Stolk
 2007  B. Slijp sr. A. Stolk
  2008   C. Swagemakers A. Stolk
 2009  B. Slijp sr. L. v. Gerven
 2010  A. Vugts A. Stolk
 2011  A. Vugts A. Stolk
2012 A. Vugts  A. Stolk
2013 A. Vugts  A. Stolk 
2014 J. Dimmers N. Nikolova

top

Midden-Brabantbeker

2002 H. de Boef
2003 M. Verheijen
2004 J. Brouwers
 2005  J. Brouwers
 2006  M. v.d. Bijl
 2007  M. Schijvens
  2008   R. de Bont
 2009  B. Beekmans
 2010  B. Verhagen
 2011  A. den Breems
2012 N. Gooren
2013 C. van Gorp
2014 F. Wijffels
2015 A. Beekmans
2016 L. Küster
2017 A. Doedée
2018 Niet gespeeld 

 top

American Strokeplay Kampioen

2018 F. Verstappen

top

Seniorenkampioen

2018 F. Mascini

top

 

Onze sponsoren

Gasten / Baan
Club
Academy
Horeca