Menu

PR en communicatiecommissie

Redactiebeleid

De redacties verrichten hun functie binnen de aangegeven verantwoordelijkheid en doelstellingen zonder directe of indirecte beïnvloeding van buitenaf of van binnenuit.
De redacties werken volgens journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in hun berichtgeving, analyses en opiniërende artikelen.
De redacties kunnen derden en andere commissies voor hun berichtgeving om bijdragen, input of concepten vragen.
Zij zullen bij haar nieuwsgaring en berichtgeving een zoveel mogelijk representatieve selectie maken en streven naar volledigheid en evenwicht.
Zij kunnen de bijdragen, input of concepten onder eigen verantwoordelijkheid aanpassen met het oog op de gewenste lay-out, stijl of schrijfwijze. Zij zullen daartoe de in het dagelijkse leven geldende normen en waarden respecteren. 

 

Hoofdactiviteiten: zie hier

Redactie regels: zie hier

Plaatsing website en Nieuwsbrief: zie hier

Advertentie en sponsoring: zie hier

Samenstelling PR en Communicatie Commissie: bestuur en commissies

 ← Stuur de PR- en Communicatiecommissie een mailbericht.

top

Onze sponsoren

Gasten / Baan
Club
Academy
Horeca