Menu

Toelichting belangrijke regels

Onweer tijdens wedstrijd

Een speler mag de wedstrijd onderbreken indien hij meent dat er gevaar bestaat I.v.m. onweer. ( rg. 6-8a)
De speler heeft hier het recht om een eigen afweging te maken.
De speler moet de wedstrijdleiding hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
De wedstrijdleiding doet er in dit uitzonderlijke geval verstandig aan om de wedstrijd onmiddellijk centraal te stoppen d.m.v. een hoornsignaal.
Hierna moet elke flight in de wedstrijd stoppen.
De speler moet de wedstrijd hervatten nadat de wedstrijdleiding hiertoe opdracht geeft en de laatste zich ook zo goed mogelijk heeft verzekerd dat er geen gevaar meer dreigt.
Lees: regelboekje 6-8 decision 6-8b/5 en wedstrijdreglement GCMB hfst 7.
Tot slot is niet alles te vatten in regels en protocollen en mag er van zowel speler als wedstrijdleiding een dosis gezond verstand worden verwacht.

Voor het protocol bij onweer als u vrij speelt (buiten de wedstrijden om), klik hier.

Onze sponsoren

Gasten / Baan
Club
Academy
Horeca