Menu

Marshalcommissie

Referentie

De verantwoordelijkheden van de Marshalcommissie en werkzaamheden, bevoegdheden en gedragscode van de marshals zijn vastgelegd in het Marshalprotocol. Uitgangspunt hierbij is dat gestreefd wordt naar een goede en een sportieve communicatie tussen spelers en marshals, wat niet uitsluit dat bij ernstige en/of herhaaldelijke overtredingen passende maatregelen  worden genomen.

Marshalprotocol: zie hier

Samenstelling: zie Bestuur en Commissies

 ← Stuur de Marshalcommissie een mailbericht.

Onze sponsoren

Gasten / Baan
Club
Academy
Horeca