Menu

Baanstatus - Reserveringsregels - Horeca

Op deze webpagina info zoals o.a.: reserveren golf met reserveringsregels (pilot) en verbeteringen + aanpassingen m.b.t. reserveringsysteem. Bekijk hier meer info over introduceren en introductie-tarieven.


Baanstatus & local rules

Bekijk a.u.b. altijd op de speeldag: Voordat men naar de golfbaan verstrekt, de online baanstatus op onze homepage. Zo kom je nooit voor evt. verrassingen te staan en ben je altijd op hoogte van de actuele baancondities en omstandheden! Voordat je op locatie aanmeldt en start: het informatiebord buiten, waar je langs komt naar de entree van het clubhuis met de receptie en waar je o.a. jouw reservering aanmeldt voor ontvangst startbewijs. En evt. nog het prikbord boven de touchscreen zuil, waar je met jouw clubpasje aanmeldt en het startbewijs in ontvangst neemt voor in de baan.

reserveringsregels

Zie hier het gehele 'protocol starttijden reserveren leden' met uitgebreid reglement en uitleg. Bekijk ook de externe factoren die van invloed zijn op het 'vlot' maken van een reservering.

 1. Starttijden reserveren kan online (na inloggen) via: de web-app (smartphone/tablet) of de website (laptop/PC):
 • Telkens 8 dagen vooruit (voor businessleden is dit 14 dagen). Om 18.00 uur komt steeds een nieuwe dag aan de achterkant erbij;
 • Een lid mag max. drie keer p.p. tegelijkertijd in het starttijdensysteem staan in deze periode;
  • M.u.v. op de dag zelf voor een spontaan '4e rondje'. Meer info verderop;
 • Dus wanneer de 1e reservering/starttijd voorbij is, kan men weer één nieuwe reservering erbij maken, en zo kan men elke dag de 18 holesbaan spelen. Er is nl. op diverse starttijden altijd nog plaats.
 1. Standaard staat een '9 holes ronde vanaf tee 1' ingesteld:
 • Men geeft bij de reservering aan of men een 9-holes ronde of een 18-holes ronde speelt.
 1. Leden kunnen overal en altijd op elke starttijd een startplaats kan reserveren. Ook al is de starttijd deels bezet:
 • Let op: een flight van 1, 2 of 3 spelers kan ook zonder overleg, op onderstaande manieren worden aangevuld met extra leden/ golfers:
  • Een lid boekt zichzelf via het reserveringssysteem online bij in een gereserveerde flight waar nog ruimte is (= een flight van 1, 2 of 3 spelers);
  • Een lid komt naar de baan en boekt zich aan de zuil links van de receptie zelf in bij een al gereserveerde flight van 1 of 2 of 3 spelers;
  • De receptie boekt de speler(s) bij.
 1. '9 holes ronde reserveren vanaf TEE 10 (2e lus)' is mogelijk voor starttijden tot +/- 09.15 uur (OCHTEND) & in zomermaanden ook binnen 2 uur VÓÓR zonsondergang (AVOND):
 • Reserveren kan binnen de reguliere reserveringsperiode (8 dagen) zelf online, maar ook op de speeldag zelf aan de zuil.
 1. Samenvoegen: je hebt een flight van drie of vier pers. maar geen 'vrije' starttijd? Dan mag de receptie:
 • 2 flights van 2 pers. samenvoegen, indien deze flights dicht bij elkaar staan geboekt. En dit kan geregeld worden:
 • Na verzoek per: telefoon, e-mail of aan de receptie zelf, van leden (de hoofdboeker) die samen met 3 of 4 personen in één flight willen spelen en dus geen starttijd konden boeken.
 1. Wil men een extra en spontaan '4e rondje' (en nog niet gereserveerd) komen spelen? Op de dag zelf kan men dan aan de touchscreen inlogzuil in de entreehal van het clubhuis dit extra '4e rondje' ter plekke inboeken (ook al staat men al 3 x in het reserveringssysteem).

 2. Groepsreservering leden (= 2 of 3 flights door één hoofdboeker):
 • Reserveren als groep, met meerdere flights direct na elkaar, kan ALLEEN via de WEBSITE en dus NIET via de WEB-APP;
 • Elk lid kan, als hoofdboeker, maximaal 3 flights (=maximaal 12 pers.) direct na elkaar boeken;
 • Wanneer de hoofdboeker de keuze maakt voor het toevoegen van een tweede en/of derde extra flight door te klikken op 'meer deelnemers toevoegen', dan staan deze starttijden voor 5 minuten geblokkeerd en kan niemand anders deze tijden reserveren;
 • De hoofdboeker heeft dan 5 minuten de tijd om alle spelers in te voeren en de reservering definitief te maken (opslaan). De hoofdboeker kan binnen 24 uur nog spelers wijzigen, verwijderen of toevoegen.
 • Maximum aantal te reserveren flights is 3 per persoon (per groepje);
 • De flights/ starttijden moeten zo optimaal mogelijk benut worden, dit houdt in: 6, 7 of 8 spelers is 2 flights & 9, 10, 11 of 12 spelers is 3 flights;
 • Binnen 24 uur na reserveren moeten flights volledig en correct zijn ingevuld met de namen van alle medespelers. Voldoet de samenstelling, binnen 24 uur, van het aantal spelers per flight van een groepje niet aan de hierboven gestelde regels dan vervallen alle starttijden van het groepje. Blijkt misbruik voor te komen, doordat bijv. op speeldag zelf toch nog spelers af vallen, dan krijgen deze spelers een no-show met de daarbij behorende gevolgen.

correct reserveren | 9-/18 holes Tee 1 | 9 holes tee 10

1.) Belangrijk: alle leden correct reserveren + op speeldag correct 'gereserveerde lus(sen) / aantal holes' spelen:

 • Standaard ingesteld bij online reserveren: 'TEE 1 | 9 holes (1e lus) | 18 holesbaan';
 • Wil je 18 holes golfen, zorg dan bij online reserveren ook dat: juiste baanlus(sen) en dus correcte aantal holes, is gereserveerd;
 • Dat men op de speeldag ook echt alleen 'het gereserveerde', en wat dus op je startbon staat, speelt!

2.) Let op (zie ook afb. hieronder):

 • Kies dus altijd eerst, voordat men een datum/starttijd etc. kiest, de gewenste: 'baan + baanlus(sen)', en dat is dus ook meteen het correcte aantal holes;
 • Bij het 'pijltje' (zie rood cirkeltje in afb. hieronder) kan men kiezen voor andere 'baan + baanlus(sen)', en dat is dan dus ook meteen weer het correcte aantal holes. Bijvoorbeeld: 'TEE 1 | 18 holes (1e- & 2e lus) | 18 holesbaan'   of   'PAR 3 Pitch & Putt baan | 9 holes'   of   'TEE 10 | 9 holes (2e lus) | 18 holesbaan';
 • Deze laatste 'baan + baanlus': 'TEE 10 | 9 holes (2e lus) | 18 holesbaan', kan voortaan ook zelf online worden gereserveerd;
 • Of men kan op de speeldag zelf ter plekke met je clubpasje inboeken en startbewijs in ontvangst nemen, aan de touchscreenzuil in de entreehal;
 • Reserveren voor 9 holes ronde en start vanaf TEE 10, kan voor deze starttijden:
  • OCHTEND: starttijden tot +/- 09.15 uur;
  • AVOND (alleen in zomermaanden): starttijden binnen 2 uur VOOR zonsondergang;
 • Lukt dit niet, vanwege deze tijdsristrictie en u boekt '9 holes in vanaf hole 1', dan kan het zijn dat wij uw flight verschuiven naar hole 10. Hierdoor maken wij dan een starttijd vrij op hole 1 voor een ander lid die dan wel voor een 18 holes ronde kan/wil boeken, op hole 1:


 • Hierbij ook nog eens ter attentie de regels m.b.t. 'starten vanaf tee 10 voor 9 holes ronde' en 'DOORSTARTEN/ DOORSPELEN op hole 10 (als men vanaf hole 9 afkomt)'. Zie afbeelding hieronder (dit bord staat bij teeboxen hole 10); 


 • Overigens is de PAR 3 Pitch & Putt baan ook gewoon op de speeldag zelf aan de touchscreen zuil in te boeken om een startbon in ontvangst te nemen. Daar is namelijk vaak genoeg plaats op, zodat daags vooraf reserveren niet per sé nodig is.

Aanmelden op speeldag voor startbewijs

De gereserveerde plek op een starttijd dient elke speler op de speeldag zelf, minimaal 15 minuten voordat men start en d.m.v. de 'Midden-Brabant pas', op de touchscreen zuil in entree aan te melden. Dan krijgt men een startbon als bewijs om mee te nemen tijdens de ronde en dus in de baan:

 • Dit dienen zowel de hoofdboeker als de overige flightgenoten zelf te doen met hun 'Midden-Brabant-pas';
 • Let op: bevestigt men later dan 15 minuten van tevoren de starttijd aan de zuil, dan wordt dit als een ‘no-show’ geregistreerd of kan de starttijd aan derden worden vergeven.
 • Introduceés dienen zich vooraf bij de receptie te melden voor betaling en een bag tag voor aan de kar/tas:
  • Als men voor 09:00 uur is gestart, dan komt de marshal een pasje tijdens te ronde ophalen en dient de introducee zich na de ronde te melden bij de receptie voor betaling en ophalen van het pasje;
  • Als men na 17.00 uur (wintertijd 16.00 u) start, dient de introducee de betaling te voldoen aan de bar bij de horeca en daar de bagtag op te halen.

introduceren

Bekijk o.a. hier hoe je als lid kan reserveren met introducé(s) en tevens het overzicht met aanbod + tarieven van: Introductie-Greenfees + Introductie-'Golf & Eat arrangementen'. Vragen m.b.t. horeca-mogelijkheden en -reserveringen, anders dan de  'Golf & Eat Arrangementen'? Dan a.u.b. direct met de op de Golfbaan gevestigde horeca 'Boshuys klein Utrecht' contact opnemen via 013-5169987 of info@boshuyskleinutrecht.nl

Onze sponsoren

Gasten / Baan
Club
Academy
Horeca