Menu

Enkele belangrijke regelverschillen Stroke- en Matchplay 

Algemene Straf

Matchplay: verlies van de hole

Strokeplay: 2 strafslagen 

Oefenen op wedstrijdbaan

Matchplay: Toegestaan

Strokeplay: Niet toegestaan 

Bij twijfel over de toepassing van een regel

Matchplay: Samen besluit nemen of claim kenbaar maken.

Strokeplay: Eventueel 2 ballen spelen en resultaat voorleggen aan commissie/referee. 

Melden opgelopen strafslagen

Matchplay: z.s.m. melden aan tegenstander, tenzij duidelijk zichtbaar was dat strafslag is genomen (bijvoorbeeld drop).

Bij onjuiste inlichting fout herstellen voor tegenstander slag doet, anders: Algemene Straf.

Strokeplay: Na iedere hole overeenstemming met marker. 

Voor de beurt spelen

Matchplay: Tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan. Geen straf.

Strokeplay: Bal spelen zoals hij ligt. Geen straf. 

Buiten de afslagplaats of van verkeerde afslagplaats spelen

Matchplay: Tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan. Geen straf.

Strokeplay: Algemene Straf en opnieuw afslaan. 1e slag telt niet mee. 

Bewegen van stilliggende bal of balmerker

Matchplay: Als een speler een stilliggende bal beweegt dan krijgt hij 1 strafslag,

tenzij:

  • per ongeluk bewogen op de green,
  • bij het zoeken en identificeren,
  • bij het toepassen van een Regel (markeren, meten, losse obstakels verwijderen etc.).
  • de volgende slag wordt gegeven,
  • hij op jouw verzoek iets met de bal doet,
  • vergissing keuze bal op de green bij markeren,
  • misverstand bij het geven.

Bal terugplaatsen.

Strokeplay: Als de speler zijn eigen bal beweegt dan krijgt hij 1 strafslag,

tenzij:

  • per ongeluk bewogen op de green,
  • bij het zoeken en identificeren,
  • bij de toepassing van een Regel.

Als een andere speler per ongeluk jouw bal beweegt dan volgt geen straf en terugplaatsen. 

Na een slag op de green rolt de bal tegen stilliggende bal in spel op de green

Matchplay: Spelen zoals hij ligt. Bal tegenstander terugplaatsen. Geen straf.

Strokeplay: Spelen zoals hij ligt. Bal medespeler terugplaatsen. Algemene Straf. 

Bal helpt of hindert

Matchplay: Tegenstander moet op verzoek zijn bal opnemen.

Strokeplay: Tegenstander moet op verzoek zijn bal opnemen maar mag ook eerst spelen als hem wordt gevraagd de bal op te nemen.

Spel staken tijdens een ronde

Matchplay: Bij bliksemgevaar. En spelers mogen om elke andere reden overeenkomen de wedstrijd te stoppen, behalve als daardoor de wedstrijd wordt opgehouden.

Strokeplay: Alleen bij bliksemgevaar en als de Commissie besluit de wedstrijd te staken. 

Onze sponsoren

Gasten / Baan
Club
Academy
Horeca