Menu

Permanente plaatselijke regels

Zie verderop deze webpagina de pemanent geldende plaatselijke regels. Deze staan ook op de scorekaarten. Eerst nog even een belangrijke tip!


TIP!

Check a.u.b. altijd: voordat je thuis vertrekt naar de baan, voordat je aanmeldt en voordat je start:

 • De online baanstatus hier op de homepage (scroll/swipe op die webpagina naar beneden);
 • Het informatiebord buiten richting de entree van het clubhuis, waar je altijd langs komt;
 • Het prikbord binnen in entreehal clubhuis, waar je ook met jouw pasje aanmeldt en startbewijs in ontvangst neemt.

Mochten er over de informatie en lokale regels op o.a. deze webpagina en het prikbord vragen zijn, dan kan je deze stellen aan de Regel en Handicap Commissie via: regel-handicap@golfclubmiddenbrabant.nl  


permanent | PLAATSELIJKE REGELS | zie ook scorekaart

1. Buiten de baan wordt aangegeven door:
a. Witte of met wit gemarkeerde palen;
b. Alle voor het overgrote deel ongemarkeerde palen waaraan wildgaas is bevestigd. De oevers aan de overzijde van de hindernis links van hole 1 en 3 zijn buiten de baan.

2. Elk gebied gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

3. De jonge bomen, inclusief boomspiegel, gemarkeerd door palen met boombanden, zijn een verboden speelzone. Als er sprake is van een belemmering hierdoor (zie Regel 2.4) dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

4. Als de bal van een speler niet is gevonden of het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is dan mag de speler de plaatselijke regel met 2 strafslagen voor slag en afstand toepassen. Zie voor de volledige details de plaatselijke regel 4 gepubliceerd op de website en in de entree van het clubhuis.

5. Gele, rode en blauwe palen en afstandspalen op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2.

6. De rode hindernis gemarkeerd door rode palen met groene koppen aan de rechterkant van de fairway van hole 11 tot aan de out of bounds lijn is een verboden speelzone. Als een bal binnen deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1e. (1 strafslag).
* Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van bovenstaande Plaatselijke Regels: Algemene straf volgens Regel 14-7a.

7. Het is niet toegestaan de verboden speelzone op hole 11 te betreden (kwetsbare natuur).

ALGEMENE INFORMATIE

a. Op onze golfbaan volgt men verplicht de Gedragscode. Die is gepubliceerd in entreehal clubhuis en op de website.
b. De afstandspalen staan op 100m en 150m van het midden van de green.
c. Het zanderige gebied rechts van de fairway van hole 11 is geen bunker.
d. Op dubbelgreen hole 3 en 6 wordt hole 3 aangegeven met een rode vlag + cijfer 3 erop.
e. Tijdelijke ‘plaatselijke regels’ worden vermeld op: informatiebord entrée buiten, prikbord in entreehal en de website.

BAANPERSONEEL HEEFT TE ALLEN TIJDE VOORRANG!


extra toelichting

Plaatselijke Regel (4.): 'Alternatief voor Slag en Afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is'

‘Als een bal van een speler niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens regel 18. Met twee strafslagen mag de speler een bal droppen in de onderstaand beschreven dropzone, zie ook Regel 14.3. 

Twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:

A: Referentie punt voor de Bal: Het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk:

 • Tot stilstand is gekomen
 • Het laatst de grens van de baan heeft gekruist om buiten de baan te gaan

B: Fairway Referentiepunt: het punt op de fairway van de hole die wordt gespeeld dat het dichtst bij het referentiepunt voor de bal is, maar niet dichter bij de hole dan het referentiepunt voor de bal.

Afmeting van de dropzone gebaseerd op twee referentiepunten.

Overal tussen:

 • een lijn vanaf de hole door het referentiepunt voor de bal (en binnen twee stoklengtes aan de buitenkant van die lijn), en
 • een lijn vanaf de hole door het fairway referentiepunt (en binnen twee stoklengtes aan de fairwaykant van die lijn).

Beperking voor de plaats van de dropzone:

 • moet in het Algemene Gebied zijn
 • mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt voor de bal

Voor het toepassen van deze Plaatselijke Regel betekent ‘fairway’ elk grasgebied dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Als de bal vermoedelijk verloren is op de baan of het laatst de grens van de baan heeft gekruist voor het begin van de fairway, dan kan het fairwayreferentiepunt ook een afslaglocatie van de hole die wordt gespeeld.

Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze Plaatselijke Regel:

 • dan is de oorspronkelijke bal, die verloren of buiten de baan is, niet langer in het spel en mag niet worden gespeeld
 • dit geldt zelfs als de bal wordt gevonden op de baan voor het einde van de 3 minuten zoekperiode (zie Regel 6.3b)

Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken als:

 • bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of
 • de speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (zie regel 18.3)

Een speler mag deze mogelijkheid gebruiken voor een provisionele bal die niet is gevonden of waarvan bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is.

Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene Straf volgens Regel 14.7a.’

Extra uitleg 'buiten de baan' met voorbeeld:

Plaatselijke Regel Alternatief voor Slag en Afstand voor een bal die Verloren of Buiten de baan is.

Buiten de Baan:
Als er geen provisonele bal is geslagen en bekend of praktisch zeker is dat de bal Buiten de Baan ligt dan heeft de speler naast de optie van Slag en Afstand een extra optie om een bal te droppen in de dropzone zoals onderstaand beschreven, met 2 strafslagen.

Referentiepunt:
A: Referentiepunt voor de bal: De plaats waar de bal naar beste inschatting de lijn van Buiten de Baan is gepasseerd. (A)

B: Fairway Referentie Punt: De plaats op de fairway dat het dichtste bij punt A ligt maar niet dichter bij de hole. (B)

Afmeting van de dropzone:
Overal tussen:
- Een lijn van de hole door hetReferentiepunt voor de bal (A) en
-
Een lijn van de hole door het Fairway Referentie Punt (B) + twee stoklengtes op de fairway

Beperking Van de dropzone:
Niet dichter bij de hole, en moet zijn in Algemeen Gebied


Extra uitleg 'bal verloren' met voorbeeld:

Plaatselijke Regel Alternatief voor Slag en Afstand voor een bal die verloren of Buiten de baan is.

Bal verloren:
Als er geen provisonele bal is geslagen en bekend of praktisch zeker is dat de bal Verloren is dan heeft de speler naast de optie van Slag en Afstand een extra optie om een bal te droppen in de dropzone zoals onderstaand beschreven, met 2 strafslagen.

Referentiepunt:
A: Referentiepunt voor de bal:  De plaats waar de bal naar beste inschatting tot stilstand is gekomen  (A)

B: Fairway Referentie Punt: De plaats op de fairway dat het dichtste bij punt A ligt maar niet dichter bij de hole. (B)

Afmeting van de dropzone:
Overal tussen:
- Een lijn van de hole door het Referentie punt voor de bal: Punt (A) + 2 stoklengtes  aan de buitenzijde van die lijn en,
- Een lijn van de hole door het Fairway Referentie Punt (B) + twee stoklengtes op de fairway

Beperking Van de dropzone:
Niet dichter bij de hole, en moet zijn in Algemeen Gebied

 

Onze sponsoren

Golfbaan Midden-Brabant op Leadingcourses.com
Gasten / Baan
Club
Academy
Horeca