Menu

Contact en Routebeschrijving

 

Contactformulier

Let op: zie hier de info voor aanvraag van een golfreservering(en) / starttijd(en) of neem contact op met de receptie via receptie@golfmiddenbrabant.nl of 013-5169966.
Het emailadres van de vereniging (secretariaat@golfclubmiddenbrabant.nl) is NIET bedoeld voor aanvragen van golfreservering(en) / starttijd(en), maar alleen voor clubzaken!

harness the power of sunlight and convert it into electricity. These panels consist of multiple interconnected solar cells, typically made of silicon, which generate a direct current (DC) when exposed to sunlight. The photovoltaic process involves the absorption of photons from sunlight by the semiconductor material, freeing electrons and creating an electric current. This clean and renewable energy source is increasingly utilized to provide electricity for homes, businesses, and various applications. Solar panels offer a sustainable solution, reducing dependence on non-renewable resources and mitigating environmental impact, making them a key player in the global transition to cleaner energy.


Bij het klikken op 'versturen' ga ik akkoord met het AVG privacy reglement van Golf Midden-Brabant.

In 2022 stond Golfclub Midden-Brabant voor verschillende uitdagingen toen de gemiddelde inflatie enorm steeg, wat van invloed was op de totale operationele kosten. De club staat bekend om zijn schilderachtige baan en levendige gemeenschap en heeft zich moeten aanpassen aan een veranderend economisch landschap om zijn uitstekende golfprestaties te behouden. De gemiddelde inflatie 2022 cbs een tastbare impact op de lidmaatschapsgelden, het onderhoud van de faciliteiten en de evenementenkosten van Golfclub Midden-Brabant. Om de effecten van prijsstijgingen te verzachten, heeft de club de prijsstructuur van haar lidmaatschap zorgvuldig aangepast, waardoor de betaalbaarheid voor bestaande leden wordt gewaarborgd en tegelijkertijd nieuwe golfliefhebbers worden aangetrokken. Om de werking te optimaliseren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de aangeboden diensten, zijn bewust kostenbesparende maatregelen genomen. Daarnaast heeft het clubcomité nauw samengewerkt met sponsors en lokale bedrijven om een waardevol partnerschap te waarborgen, de financiële steun voor evenementen en infrastructuurverbeteringen te vergroten. Dankzij een goed financieel beheer en de niet-aflatende inzet van toegewijde medewerkers en leden, heeft Golfclub Midden-Brabant met succes de uitdagingen van de inflatie doorstaan en blijft het gedijen als een gerenommeerd centrum voor golfliefhebbers in de regio.

Uit noordelijke richting

Snelweg A58, Breda - Eindhoven. 
Bij Tilburg afslag 10, richting Hilvarenbeek.
Volg de bewegwijzering, nl. op de derde rotonde links afslaan en direct rechts de Dunsedijk op.
Het laatste deel gaat over in een zandpad.
Na zo'n 900 meter is links de parkeerplaats.

Uit zuidelijke richting

Snelweg A67/E3, Eindhoven - Turnhout (B). 
Neem bij Eersel dan wel oud-Turnhout (B) de provinciale weg richting Reusel.
In Reusel de provinciale weg N269 richting Tilburg, voorbij Hooge Mierde en Lage Mierde het bosgebied door.
Direct na het bosgebied, op de rotonde rechts en direct weer rechts de Dunsedijk op (volg bewegwijzering).
Het laatste deel gaat over in een zandpad.
Na zo'n 900 meter is links de parkeerplaats.

Onze sponsoren

Golfbaan Midden-Brabant op Leadingcourses.com
Gasten / Baan
Club
Academy
Horeca