Menu

Verslag vogel monitoring op de Golfbaan

Geplaatst: 09-05-2023

 

Aanwezig namens NWR: Wim Walen, Ruud van Cuijk, Hans van Limpt, Jos van Gool
Aanwezig namens de golfclub Midden Brabant: Koen Verhelst, Geert Hufken, Hans van der Zwan, Olivier de Klerk, Benne Roelen
Verslag: Jos van Gool, coordinator werkgroep broedvogelmonitoring

verslag 

6:00 uur: Samenkomst op het parkeerterrein van de golfclub aan de Dunsedijk 1 te Esbeek.

Ontvangst door greenkeeper Koen Verhelst.

Zaterdag 6 mei 2023 was het Birdwatching Day voor golfbanen en -clubs. Op deze dag vindt de jaarlijkse vogelteldag plaats waarop golfers en anderen enthousiast gemaakt worden voor de vogels en de prachtige natuur op en rond golfbanen. Ook de golfclub Midden Brabant heeft een aantal enthousiaste leden met een groen hart en hebben actief meegedaan met deze vroege vogeltelling.

Het was een prachtige ochtend; een deken van mist hing over het golfterrein en de zonsopkomst met zonneharpen tussen de bomen was schitterend.

Ook de vogels konden dit waarderen en lieten goed van zich horen.

Meteen bij aanvang een ijsvogel bij de rietkraag; geweldig!

Kleine karekieten, boomklevers, boomkruipers en wel 15 bonte vliegenvangers zongen als jewelste en het is dan ook geen straf om de wekker op 5 uur te zetten, verrekijker mee en op naar de golfbaan; genieten!

We hebben 35 verschillende vogelsoorten, waaronder enkele nieuwe soorten voor de golfbaan zoals de ijsvogel, sperwer, goudhaan en oeverloper. In totaal zijn er 206 waarnemingen genoteerd.

Onderstaand de volledige lijst van waarnemingen.

Na de vogeltelling (omstreeks 9 uur) hebben we nagepraat in het clubhuis onder het genot van koffie, thee en een koffiekoek; bedankt hiervoor.  

MONITORING GOLFBAAN ESBEEK

oppervlakte 57 hectare

 

2020

2021

2022 

2023

Golfbaan Esbeek

4-apr

31-mei

25-apr

16-mei

8-apr

21-mei

6-mei

SOORT

AANTAL 

Aalscholver

4

2

3

3

2

2

2

Blauwe reiger

1

1

3

 

 

4

2

Boerenzwaluw

 

2

8

2

 

 

 

Bonte vliegenvanger

 

2

12

7

 

17

15

Boomklever

4

2

1

2

7

2

6

Boomkruiper

2

 

1

3

1

1

6

Buizerd

1

     

 

 

 

Canadese gans

2

16

   

 

2

2

Dodaars

       

 

1

 

Fazant

       

 

1

 

Fitis

1

1

1

4

 

 

 

Tuinfluiter

   

1

 

 

1

1

Gaai

   

1

1

2

 

1

Gekraagde roodstaart

 

2

1

2

 

 

1

Gele kwikstaart

 

1

   

 

 

 

Grauwe gans

   

2

 

 

 

 

Groene specht

 

1

2

1

3

4

1

Groenling

2

 

1

 

 

 

1

Grote bonte specht

3

4

3

2

1

4

3

Grote lijster

 

1

   

 

 

 

Goudhaan

       

 

 

1

Heggemus

2

 

2

2

1

3

4

Holenduif

3

   

1

 

 

 

Houtduif

15

8

6

4

6

5

5

Huismus

     

1

 

 

 

Huiszwaluw

   

4

 

 

 

 

Ijsvogel

       

 

 

1

Kauw

2

     

2

 

 

Kievit

2

     

 

 

 

Kleine bonte specht

   

1

 

 

 

 

Kleine karekiet

 

4

 

4

 

7

8

Knobbelzwaan

       

2

 

 

Koekoek

 

1

   

 

3

 

Koolmees

8

10

14

6

6

9

10

Kuifeend

4

2

3

1

2

4

 

Meerkoet

7

4

6

8

8

10

5

Merel

 

2

10

7

6

8

10

Middelste bonte specht

 

1

   

 

1

 

Oeverloper

       

 

 

2

Pimpelmees

2

6

2

3

12

8

2

Putter

     

2

3

2

 

Roodborst

1

2

2

2

3

2

10

Scholekster

   

2

1

2

1

 

Sperwer

       

 

 

1

Spotvogel

     

1

 

 

 

Spreeuw

7

23

10

20

26

15

32

Staartmees

     

5

2

 

 

Tjiftjaf

8

4

3

4

1

7

5

Torenvalk

3

1

   

 

1

 

Vink

5

10

7

9

10

17

13

Waterhoen

5

2

   

1

2

2

Wilde eend

17

12

8

30

20

35

32

Winterkoning

3

12

4

4

2

8

5

Witte kwikstaart

4

 

4

2

3

1

5

Zanglijster

1

1

3

4

1

 

1

Zwarte kraai

12

10

4

7

9

7

4

Zwarte mees

1

 

1

 

 

 

 

Zwarte zwaan

 

3

2

2

 

 

 

Zwartkop

 

4

6

3

 

 

5

Zwarte specht

   

1

 

 

 

2

aantal soorten

30

33

37

35

28

33

35

aantal waarnemingen

132

157

145

160

144

195

206

 

Foto’s vogelsoorten: gemaakt door Benne Roelen


Bonte vliegenvanger


Boomklever


Zwarte specht


Grote bonte specht


Overloper

Onze sponsoren

Golfbaan Midden-Brabant op Leadingcourses.com
Gasten / Baan
Club
Academy
Horeca