Menu

Handicapfeiten en -cijfers van 2021

Geplaatst: 10-05-2022


Ten behoeve van het NGF-jaarverslag van 2021 , heeft de NGF allemaal interessante nationale handicapfeiten en -cijfers verzameld. Bijvoorbeeld de gemiddelde handicap van de Nederlandse golfer. Hieronder een aantal zaken toegelicht.
 

De transitie
Het Wereld Handicap Systeem (WHS) is in Nederland ingevoerd op 1 maart 2021. Tot die datum werd het EGA Handicap Systeem gebruikt. Op 1 maart 2021 zijn 362.647 'EGA-handicaps' overgezet in 'WHS-handicaps'.

Zoals van tevoren aangekondigd hadden veel spelers op 1 maart 2021 een andere handicap dan in februari 2021. Want bij de invoering van het WHS zijn alle handicaps op een nieuwe manier berekend. Hierbij is de WHS-handicapberekening losgelaten op de scores van een speler. De WHS-handicapberekening werkt zoals bekend anders dan de EGA-berekening. De WHS-handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde van de beste acht dagresultaten over de laatste 20 qualifying ronden. Wat voorafgaand aan de transitie werd aangekondigd, kwam ook uit:

  • Veel spelers met een handicap onder de 5 (maar niet alle) hadden op 1 maart 2021 een lagere handicap dan daarvoor.
  • Veel spelers met een handicap boven de 5 (maar niet alle) hadden op 1 maart 2021 een hogere handicap. Voor deze groep gold in het algemeen: hoe hoger hun handicap voor 1 maart 2021 was, hoe meer die steeg.

Het kwam bij de transitie geregeld voor dat iemand met EGA-handicap 28 een WHS-handicap van 32 kreeg. Dat heeft er vooral mee te maken dat spelers met een lage handicap constanter zijn (er zijn bij hun beste acht scores weinig sterk afwijkende, slechtere scores). Hoge handicappers zijn daarentegen vaak wat wisselvalliger (dus zij hebben vaak wel minder goede scores bij de beste acht staan). Met andere woorden: bij de EGA-handicap wogen een paar goede scores zwaar mee, maar bij de WHS-handicap speelt de spreiding van scores een grotere rol.

Zie hieronder de feiten en cijfers in beeld gebracht in een infographic. En lees hier het gehele artikel op de NGF-website.

Onze sponsoren

Gasten / Baan
Club
Academy
Horeca