Menu

Lessen met het NGF-stappenplan

De NGF heeft een (nieuw) stappenplan ontwikkeld dat bestaat uit drie fasen:

  • Beginnen met golf
  • Beter golfen
  • Naar topgolf

De stappen zijn gegoten in drie aparte boekjes. In de boekjes vinden lezers theorie, tips en veel oefeningen.

Op de bladzijden met de oefeningen staan QR-codes die golfers leiden naar video-oefeningen. Alle teksten en oefeningen zijn geschreven door golfprofessionals in een heldere taal, toegespitsts op het golfniveau van de lezer.

Waarom een (nieuw) stappenplan?

Het vernieuwde stappenplan vervangt het eerdere 9-stappenplan. Niet alle golfers ontwikkelen de verschillende onderdelen van hun spel even snel. Het blijkt dat veel golfers niet alleen behoefte hebben aan oefeningen uit hun eigen handicapcategorie, maar voor sommige onderdelen van hun spel ook aan oefeningen voor golfers met een iets lagere of juist hogere handicap.

De handicapcategorieën zijn nu gebundeld in drie grote stappen:

  • Beginnen met golf: voor golfers tot handicap 36 of voor iedereen die zijn basis wil verstevigen
  • Beter golfen: voor golfers met handicap tussen de 36 en de 15 of voor iedereen die beter wil leren golfen.
  • Naar topgolf: voor de ambitieuze, competitieve speler met ambitie om single handicap te behalen tot en met handicap 0.

Naast deze stappen komen er ook zes modules: Putten, Chippen, Pitchen, Bunker, Swing en Mentaal. Bedoeld voor die golfers die een van deze specifieke onderdelen van het spel verder willen trainen.

Voor wie?

Het stappenplan is geschreven voor golfers en voor golfprofessionals. Voor golfers van elk niveau die zich willen ontwikkelen, een lagere handicap nastreven, of juist één onderdeel van hun spel willen verbeteren. Voor golfprofessionals die op een constructieve manier les willen geven en willen putten uit een enorme hoeveelheid oefeningen.

de opleidingen/lespakketten bij ons op Midden-Brabant

Onze opleidingen zijn gebaseerd op het 2-Stappenplan van golfclub Midden-Brabant:

In beide stappen is ook de regelkennis opgenomen. Deze regelkennis is belangrijk om veilig te kunnen golfen, deze sport naar behoren te kunnen uitoefenen en op een correcte manier mee te kunnen doen aan wedstrijden. Minstens zo belangrijk is dat naarmate de kennis van de regels beter worden beheerst het spel interessanter wordt.

Aan de afronding van Stap 1 is de NGF-Baanpermissie + Theorie verbonden en aan de afronding van Stap 2 de weg naar toekenning Handicap 54 (of direct lid worden). 

Een van de voorwaarden voor de afronding van beide stappen is dat de kandidaat beschikt over voldoende regelkennis. 

Voordat aan het einde van Stap 1 wordt overgegaan tot het verlenen van NGF-Baanpermissie zal door de pro en de mentor worden vastgesteld of de kandidaat de kennis over: Integer Handelen, Rekening houden met Anderen en Zorg voor de Baan in voldoende mate beheerst. Zodra de NGF-Baanpermissie is verstrekt kan gaat de deelnemer over naar Stap 2 en kan dan direct al twee maanden lang bij Midden-Brabant op de verenigingsdagen onbeperkt spelen. Deze permissie geeft ook het recht om op veel andere banen te spelen. Check voor de zekerheid het toelatingsbeleid van de gekozen baan.
Aan de opleiding is het NGF-Golfregelexamen verbonden.

Voor het praktische gedeelte van het golf ontvangt de kandidaat het boekje Stappenplan- Beginnen met Golf. In deze uitgave kan hij/zij alles vinden wat er nodig is om zich de golfsport eigen te maken tot en met handicap 36.

 

 

 

Onze sponsoren

Gasten / Baan
Club
Academy
Horeca