Menu

Gedragscode voor regulier spel

Van alle spelers wordt verwacht dat ze in de geest van het spel spelen door:

1. Integer te handelen.

Bijvoorbeeld door de Regels te volgen, alle straffen toe te passen en in alle opzichten eerlijk te zijn tijdens het spel.

2. Rekening te houden met anderen. Onder meer: 

 • De veiligheid van anderen in acht te nemen: Bijvoorbeeld door luid ‘fore’ te roepen als de geslagen bal in de buurt kan komen van andere spelers of naar een plek dreigt te gaan waar je niet kunt zien of er andere spelers lopen.

 • Geen oefenswings te maken waarbij de club zich voor of achterwaarts richting een andere speler of andere spelers beweegt.

 • Niet voor of achterwaarts in de lijn van een speler die een slag gaat maken te gaan staan of dicht in zijn nabijheid. Geef de speler de ruimte voor zijn slag en leid hem niet af.

 • Geen onnodig lawaai te maken of onwelvoeglijk taalgebruik bezigen. Gebruik uw telefoon niet om te bellen.

 • Geef spelers voor u de ruimte en dring niet op. Speel een bal pas als u zeker weet dat u de spelers voor u niet kunt raken. Neem daarvoor een ruime marge. Speel ook niet als uw bal binnen 50 meter terecht kan komen van spelers die een slag doen of voorbereiden.

 • Respect tonen naar andere spelers, wedstrijdleiding, referee, marshals en baanpersoneel.

De speler behoort een vlot tempo aan te houden. Indicaties: 

De flight is “uit positie” en moet sneller gaan spelen wanneer:

 • de maximaal toegestane speeltijd wordt overschreden
 • de aansluiting met de voorgaande flight wordt verloren.

Aansluiting met de voorgaande flight is niet meer aanwezig als:

 • de flight op een par 3 aankomt en de flight ervoor heeft de volgende afslagplaats al verlaten
 • op een par 4 alle spelers van een flight hebben afgeslagen en de putting green al leeg is
 • op een par 5 een flight aankomt bij de afslagplaats en de groep voor je is al op de putting green.

Maximaal toegestane speeltijd voor een ronde van 18 holes:

2-bal: maximaal 4.00 uur (gemiddeld 13 minuten per hole)

3-bal: maximaal 4.15 uur (gemiddeld 14 minuten per hole)

4-bal: maximaal 4.30 uur (gemiddeld 15 minuten per hole)

3. Goede zorg voor de baan. 

Voorbeelden zijn:

 • Tee een bal op de afslagplaats bij voorkeur op. Slaat u toch nog een plag, leg deze dan niet terug.

 • Leg plaggen in het algemeen gebied terug en druk ze goed aan.

 • Repareer uw pitchmark op de green en eventueel die van anderen.

 • Ga voorzichtig om met de green, belast deze niet met leunen op een club of belasting met andere voorwerpen. Leg de vlaggenstok voorzichtig neer en laat deze zeker niet vallen.

 • De cup is kwetsbaar. Haal de bal er met de vingers uit. Niet met de vlaggenstok of met een club.

 • Hark de bunker na gebruik en plaats de hark terug.

 • Vermijd kritische plekken en ‘hazenpaadjes’ zoals de smalle kwetsbare strook tussen bunker en green.

 • Als u gebruik maakt van een buggy houdt u zich dan aan de regels die in de buggy zijn aangebracht.

 • Ga zorgvuldig om met onze mooie natuur en laat alle vaste obstakels zoals afstandspalen, hindernispalen en banken op hun plek.

Onze sponsoren

Gasten / Baan
Club
Academy
Horeca