Menu

Tijdelijke plaatselijke regels

Tot nader order gelden tijdelijk de volgende 'condities & local rules' in de baan. Zie overzicht verderop deze webpagina.

Check ook altijd voordat je start:

  • Het informatiebord buiten, waar je langs komt;
  • Het prikbord binnen, waar je ook met jouw pasje aanmeldt en startbewijs in ontvangst neemt.

Mochten er over de informatie en lokale regels op o.a. deze webpagina en het prikbord vragen zijn, dan kan je deze stellen aan de Regel en Handicap Commissie via: regel-handicap@golfclubmiddenbrabant.nl  


‘Plaatsen’ Hole: 3, 5, 6, 9, 10, 13 & 17

Deze regel is alleen van kracht als naast publicatie van deze Plaatselijke Regel op het prikbord binnen ook op het informatiebord buiten bij de ingang is aangegeven dat de 'plaatsen-regel' op de desbetreffende holes van toepassing is. De Plaatselijke Regel kan uitsluitend gelden voor zo lang de baan (fairways), veroorzaakt door werkzaamheden (snijden grasmat en bezanding) minder goed bespeelbaar is.

Als een bal, op hole: 3, 5, 6, 9, 10, 13 en 17 in een deel ligt van het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager, mag de speler zonder straf eenmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen'.

  • Referentiepunt: Plaats van de oorspronkelijke bal.
  • Afmeting van het gebied gemeten vanuit het referentiepunt: 1 stoklengte maar met de volgende beperkingen:
  • Beperking van de plaats van de plek waarin geplaatst mag worden:
    • Mag niet dichter bij de hole zijn;
    • Moet in het algemene gebied zijn;

Bij de toepassing van deze Plaatselijke Regel, moet de speler een plek voor het plaatsen van de bal kiezen en de procedures volgen voor het terugplaatsen van de bal volgens Regel 14.2 b(2) en Regel 14.2.e.

Straf voor het Spelen van een Bal vanaf een Verkeerde Plaats in overtreding van deze Plaatselijke Regel: Algemene Straf volgens Regel 14.7a.’

 

Onze sponsoren

Gasten / Baan
Club
Academy
Horeca