Menu

Permanente plaatselijke regels

De onderstaande 'plaatselijke regels' gelden permanent op de baan:

1. Buiten de baan wordt aangegeven door:
a. Witte of met wit gemarkeerde palen;
b. Alle voor het overgrote deel ongemarkeerde palen waaran wildgaas is bevestigd;

c. De oevers aan de overzijde van de hindernis links van hole 1 en 3 zijn buiten de baan.

2. Elk gebied gemarkeerd met blauwe palen is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

3. De jonge bomen, inclusief boomspiegel, gemarkeerd door palen met boombanden, vormen een verboden speelzone. Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op, in of tegen een dergelijke boom of boomspiegel, of een dergelijke boom of boomspiegel vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

4. Als de bal van een speler niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag de speler als volgt handelen in plaats van handelen volgens het principe van slag en afstand: Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dropzone die is beschreven in R 14.3.
* Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van bovenstaande Plaatselijke Regels: Algemene straf volgens Regel 14-7a.

5. Gele, rode en blauwe palen en afstandspalen op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2
*Straf voor overtreding van deze Plaatselijke Regel: algemene straf.


Plaatselijke regel 'no play zone'

‘Het gebied achter de rode hindernis gemarkeerd door rode palen met groene koppen aan de rechterkant van de fairway van hole 11 tot aan de out of bounds lijn is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1e. (1 strafslag).

Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene Straf volgens Regel 14.7a.’

In dit gebied bevindt zich kwetsbare natuur. Het is daarom verboden dit gebied te betreden.


Toevoeging m.b.t. bovenstaande Plaatselijke Regel (4.) 'Alternatief voor Slag en Afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is'

‘Als een bal van een speler niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag de speler als volgt handelen in plaats van het principe van slag en afstand.

Met twee strafslagen mag de speler een bal droppen in de onderstaand beschreven dropzone, zie ook Regel 14.3.

Twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:

A: Referentie punt voor de Bal: Het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk:

 • Tot stilstand is gekomen
 • Het laatst de grens van de baan heeft gekruist om buiten de baan te gaan

B: Fairway Referentiepunt: het punt op de fairway van de hole die wordt gespeeld dat het dichtst bij het referentiepunt voor de bal is, maar niet dichter bij de hole dan het referentiepunt voor de bal.

Afmeting van de dropzone gebaseerd op twee referentiepunten.

Overal tussen:

 • een lijn vanaf de hole door het referentiepunt voor de bal (en binnen twee stoklengtes aan de buitenkant van die lijn), en
 • een lijn vanaf de hole door het fairway referentiepunt (en binnen twee stoklengtes aan de fairwaykant van die lijn).

Beperking voor de plaats van de dropzone:

 • moet in het Algemene Gebied zijn
 • mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt voor de bal

Voor het toepassen van deze Plaatselijke Regel betekent ‘fairway’ elk grasgebied dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager. 

Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze Plaatselijke Regel:

 • dan is de oorspronkelijke bal, die verloren of buiten de baan is, niet langer in het spel en mag niet worden gespeeld
 • dit geldt zelfs als de bal wordt gevonden op de baan voor het einde van de 3 minuten zoekperiode (zie Regel 18.3)

Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken als:

 • bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of
 • de speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (zie regel 18.3)

Een speler mag deze mogelijkheid gebruiken voor een provisionele bal die niet is gevonden of waarvan bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is.

Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene Straf volgens Regel 14.7a.’

Extra uitleg 'buiten de baan' met voorbeeld:

Plaatselijke Regel Alternatief voor Slag en Afstand voor een bal die Verloren of Buiten de baan is.

Buiten de Baan:
Als er geen provisonele bal is geslagen en bekend of praktisch zeker is dat de bal Buiten de Baan ligt dan heeft de speler naast de optie van Slag en Afstand een extra optie om een bal te droppen in de dropzone zoals onderstaand beschreven, met 2 strafslagen.

Referentiepunt:
A: Referentiepunt voor de bal: De plaats waar de bal naar beste inschatting de lijn van Buiten de Baan is gepasseerd. (A)

B: Fairway Referentie Punt: De plaats op de fairway dat het dichtste bij punt A ligt maar niet dichter bij de hole. (B)

Afmeting van de dropzone:
Overal tussen:
- Een lijn van de hole door hetReferentiepunt voor de bal (A) en
-
Een lijn van de hole door het Fairway Referentie Punt (B) + twee stoklengtes op de fairway

Beperking Van de dropzone:
Niet dichter bij de hole, en moet zijn in Algemeen Gebied


Extra uitleg 'bal verloren' met voorbeeld:

Plaatselijke Regel Alternatief voor Slag en Afstand voor een bal die verloren of Buiten de baan is.

Bal verloren:
Als er geen provisonele bal is geslagen en bekend of praktisch zeker is dat de bal Verloren is dan heeft de speler naast de optie van Slag en Afstand een extra optie om een bal te droppen in de dropzone zoals onderstaand beschreven, met 2 strafslagen.

Referentiepunt:
A: Referentiepunt voor de bal:  De plaats waar de bal naar beste inschatting tot stilstand is gekomen  (A)

B: Fairway Referentie Punt: De plaats op de fairway dat het dichtste bij punt A ligt maar niet dichter bij de hole. (B)

Afmeting van de dropzone:
Overal tussen:
- Een lijn van de hole door het Referentie punt voor de bal: Punt (A) + 2 stoklengtes  aan de buitenzijde van die lijn en,
- Een lijn van de hole door het Fairway Referentie Punt (B) + twee stoklengtes op de fairway

Beperking Van de dropzone:
Niet dichter bij de hole, en moet zijn in Algemeen Gebied

 


ALGEMENE INFORMATIE

 1. Bellen met een mobile telefoon in de baan in niet toegestaan
 2. De afstandspalen staan op 100m (2 witte banden) en 150m (3 witte banden) van het midden van de green.
 3. Het zanderige gebied rechts van de fairway van hole 11 is geen bunker.
 4. Op de dubbelgreen van hole 3 en 6 wordt hole 3 aangegeven met een rode vlag met daarop het cijfer 3.
 5. Tijdelijke Plaatselijke Regels worden vermeld op het informatiebord binnen/buiten in/bij de entree van het clubhuis.

BAANPERSONEEL HEEFT TE ALLEN TIJDE VOORRANG!

Onze sponsoren

Gasten
Club
Academy
Horeca